"Nikola Tesla" sənədli filmi


"Nikola Tesla" sənədli filmi

Nikola Tesla - fizik, mühəndis, elektrotexnika və radiotexnika sahəsində ixtiraçıdır. Avstriya-Macarıstanda doğulmuşdur sonrakı illərdə əsasən Fransa və ABŞ-da işləmişdir. 1891-ci ildə amerika vətəndaşlığı əldə etmişdir. XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvələrində elektrik və maqnetizm xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi üçün elmi-inqilabi töhfəsinə görə çox məşhur olmuşdur. Teslanın patent və nəzəri işləri dəyişən cərəyanda işləyən müasir qurğular üçün əsas (bazis) oldu. Alimin mükafatları arasında E.Kresson, C.Skott, T.Edison medalı vardır. Müasirləri Teslanı "XX əsri yaradan insan" hesab edirdilər. Serbiyanın Mədəniyyət və Ekologiya naziri Nikola Teslanı dünya tarixində ən dahi alimlərdən biri adlandırır.


Qeyd:Fayıl FLV formatındadır.
Müdət: 44 dəqiqə

Proqramlar, son yeniliklər telegramda
Detallı məlumat

Biz sosial şəbəkələrdə
Sayğaclar
YUAN INTERNATIONAL