Microsoft Office Professional 2003 SP3 (2018.10)


Microsoft Office Professional Enterprise Edition 2003 SP3

Microsoft Office, fərdi məhsuldarlıq məhsullarından ibarət olan bir məhsul qrupundan daha əhatəli və inteqrasiya olunmuş bir sistemə təkamülləşdi. Bir çox adamın onsuz da bildiyi tanış vasitələri təməl sahə və birlikdə çalışmaq üçün hazırlanmış serverləri, xidmətləri və masaüstü proqramlarını ehtiva edən Microsoft Office Sistemi, çox geniş bir miqyasda iş problemlərini həll etməkdədir.


Microsoft Office 2003 Professional SP3 paketində olan proqramlar:
-Microsoft Office Access 2003 SP3.
-Microsoft Office Excel 2003 SP3.
-Microsoft Office InfoPath 2003 SP3.
-Microsoft Office Outlook 2003 SP3.
-Microsoft Office PowerPoint 2003 SP3.
-Microsoft Office Publisher 2003 SP3.
-Microsoft Office Word 2003 SP3.


Qurulma variantları:

Sakit qurulum ilə bütün komponentlərin qurulması:
Install.exe /S /MST="Default.mst"

Sakit qurulum ilə bütün komponentlərin qurulması və Office Tab:
Install.exe /S /MST="Default.mst" /TAB

Sakit qurulum ilə Excel-Word qurulması:
Install.exe /S /MST="Excel_Word.mst"

Sakit qurulum ilə Excel-PowerPoint-Word qurulması:
Install.exe /S /MST="Excel_PowerPoint_Word.mst"

Sakit qurulum ilə Access-Excel-Word qurulması:
Install.exe /S /MST="Access_Excel_Word.mst"

Sakit qurulum ilə Access-Excel-PowerPoint-Publisher-Word qurulması:
Install.exe /S /MST="Access_Excel_PowerPoint_Publisher_Word.mst"

ORK qurulması:
Install.exe /S /ORK

Quraşdırılmış ofis proqramının yenilənməsi:
Install.exe /S /UPD


Proqramlar, son yeniliklər telegramda
Detallı məlumat

Təəssüratlar 1
s_mn
Təşəkkür!
Biz sosial şəbəkələrdə
Sayğaclar
Зеркало Vodka