Zoom Search Engine 6.0.1228 Enterprise Edition


Zoom Search Engine 6.0.1228 Enterprise Edition

Zoom Search Engine – bu çoxfunksiyalı dəstdir veb istehsalçılara bir neçə dəqiqə ərzində öz veb saytına güclü qurulan axtarışı əlavə etməyə icazə verir.Bu proqram ekstremal istifadədə sadədir, serverdən quraşdırmanın mürəkkəb prosedurlarını tələb etmir. Bu proqram həmçinin internet, CD və DVD üçün axtarış sistemlərinin yaradılması üçün istifadə olunur.Zoom Search Engine dəqiqəyə 300 sorğuya qədər xidmət edə bilər və bu sistem indeksləşdirə və bir indeksdə veb saytların 1000 domenində axtara bilər. İstehsalçılar,"Müəssisə üçün" versiyaya qədər yeniləməni seçirlər 1000000 səhifəyə qədər indeks edə bilərlər.Bu proqram PHP-ı, ASP-ı, javascript-i və platformanın CGI-ini dəstəkləyir və həmçinin .NET-i axtarış səhifələrini yarada bilər.

Detallı məlumat

Biz sosial şəbəkələrdə
Sayğaclar